Terug naar ‘Daárom CSM’

Veel mensen kunnen een droom formuleren en een strategie uitzetten. Weinig mensen krijgen die strategie van papier af. Dat talent om plannen te realiseren wordt door de Curaçao School of Management steevast aan de inspiratie gekoppeld.

Het realiseren van een strategie of een plan vereist ambitie, people-management, procesdenken, planmatig werken en een ijzeren financiële discipline. De Curaçao School of Management werkt met een management framework dat is gericht op het realiseren van plannen. Getting things done. Een hele praktische en dringend noodzakelijke training in aanvulling op bestaande management opleidingen. Want er blijven veel te veel plannen steken in schone woorden op Curaçao.

Toegepaste kennis. Waar anderen uitgaan van puur kennisoverdracht, gaan we uit van het verhaal, de conversatie en het leren in de praktijk. De onderdelen over inspiratie in onze trainingen zijn vrij en zijn gemaakt op u te prikkelen. De onderdelen van realisatie zijn gemaakt om u praktische vaardigheden te leren om stapsgewijs de klus te klaren. Uitgangspunten zijn problemen en vraagstukken waar u mee zit. U krijgt hierin veel opdrachten en oefening, zodat u het geleerde in uw organisatie en privéleven in de praktijk kunt brengen.