INSPIRATIE

Wij nemen jouw persoonlijke inspiratie als uitgangspunt. Wat jou motiveert, wat jou drijft, wat jou energie geeft. Elke training. Inspiratie werkt.

Inspiratie is energie.
Inspiratie is sprankeling.
Inspiratie is ogen die gaan schitteren.
Inspiratie is wat je aan het leven geeft.
Inspiratie is het licht dat je levend houdt.
Inspiratie is opstaan omdat je zin hebt in de dag.
Inspiratie is het de ziel die in contact treedt met de realiteit.

Er is bij elk individu dat wij hebben benaderd en in elke organisatie die wij bezochten een grote behoefte aan meer energie, aan meer inspiratie. Het was de belangrijkste boodschap over nieuw in te richten opleidingen: inspireer mij, geef ons energie.

Daarom hebben wij inspiratie het uitgangspunt gemaakt van al onze trainingen. Wij starten bij jouw persoonlijke inspiratie en bouwen op naar de inspiratie van de groep en de organisatie. Een individu dat geïnspireerd is en een geïnspireerde groep werkt lekker en levert formidabele prestaties.

Inspirerend Leiderschap

Wij doceren inspirerend leiderschap. Omdat het fantastisch werken en leven is, omdat er een enorme behoefte aan is en omdat het een fors resultaat oplevert.

Een inspirerend leider wil je zijn omdat het heerlijk werken is en een prachtige levensvervulling. Het is een absolute kick om te merken dat je als leider je mensen inspireert. Het is werkelijk verrukkelijk om te zien dat mensen weer zin krijgen in wat ze doen, door wie jij bent. Om te merken dat wat jij bent en kan van harte welkom is in de organisatie en ook echt resultaat oplevert. Om te merken dat je energie geeft in relaties. Het is vervulling en zingeving tegelijk: het is zelfrealisatie. En het kost weinig energie, want je hoeft alleen maar jezelf te zijn. “Een kaars verliest niets door een andere kaars aan te steken.”, zei de Amerikaan Erin Majors. En gelijk heeft hij.

Omdat het hard nodig is!
Een inspirerende leider wil je zijn omdat er een enorme behoefte aan is. Inspirerend leiderschap is hard nodig.
Waarom? Van alle werknemers is maar gemiddeld twintig procent bevlogen in zijn baan. Dat is de uitkomst van een onderzoek in 2010 van ArboNed , een landelijke Arbodienst. Een verbijsterend laag percentage! Tachtig procent is tussen ‘bijna’ en ‘totaal niet’ gemotiveerd in zijn werk. Dit roept om inspirerend leiderschap! En het gevolg van het gebrek aan inspiratie blijft niet uit. Die minder gemotiveerde en ongemotiveerde werknemers doen dagelijks 1 à 2 uur iets anders op hun werk dan werken, volgens datzelfde onderzoek. Dat kost organisaties 5,36 miljard euro op jaarbasis.
Het onderzoek doet er ook nog de waarschuwing bij dat gebleken is dat jonge mensen sterker dan oudere mensen geen dingen willen doen waar ze niet gelukkig van worden. Dus het gebrek aan inspiratie neemt ook nog eens toe met het oprukken van deze generatie! Het is dringend nodig om wat te doen aan de bevlogenheid op het werk.