Terug naar ‘Daárom CSM’

Curaçao School of Management maakt gebruik van online middelen.

Curaçao School of Management is een moderne instelling en haar gereedschappen zijn dat ook. We werken elektronisch en via de sociale media. Elke opleiding is geheel elektronisch te volgen. Curaçao School of Management biedt al haar diensten ook online aan en gebruikt alle moderne sociale media: online colleges, online examens, blogs, facebook, twitter, linked-in, online nieuwsbrieven en online discussies. Curaçao video learning, inspiration TV. De praktijk zal een combinatie zijn van ontmoeting en colleges in persoon en elektronische uitwisseling. Maar in principe is ook alles elektronisch beschikbaar.

 

Dit betekent dat je tijdens je coaching en trainingstraject het materiaal meerdere keren kunt bezien en op je laten werken. Feitelijk biedt Curaçao School of Management jou all online middelen tot in je huis en organisatie. Onze hulp stopt niet bij de voordeur, maar wij willen je direct in je organisatie van dienst zijn. Je kunt altijd bij het materiaal terecht, wanneer jij het nodig hebt. Dit is onze investering in jou succes.